Samenwerking Noordelijke Kamers van Koophandel

Inventarisatie mogelijkheden voor intensivering onderlinge samenwerking, gericht op kostenreductie en/of kwaliteitsverbetering, advies samenwerkingsgebieden, organisatievormen en fasering, gevolgd door plan van aanpak vorming federatief samenwerkingsverband