Procesbegeleider totstandkoming “Holland Symfonia”, Het Nederlands Ballet- en Symfonieorkest

Integratie van taken en medewerkers van Noordhollands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Balletorkest. Beleidsplan, sociaal plan, plan van aanpak integratieproces en implementatie.

“Terugkijkend op de afgelopen twee jaar … kan de Raad niet anders dan waardering uitspreken over wat bereikt is.  … De samenvoeging van beide orkesten lijkt snel, positief, redelijk geruisloos en met een nieuw elan te hebben plaatsgevonden.” Advies Raad voor Cultuur, april 2004