Over Dick van der Meer

Dick van der Meer is in 1951 geboren in Leimuiden, op de grens van Noord- en Zuid-Holland tussen de Westeinderplas en de Brasemermeer. Als oudste zoon verliet hij op 12-jarige leeftijd het ouderlijk huis voor een gymnasiumopleiding op kleinseminarie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Na één studiejaar aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam verkoos hij de gewone economie alsnog boven de heilseconomie.

Gefascineerd door regio’s

Dick van der Meer specialiseerde zich als economiestudent aan de Universiteit van Amsterdam in de ontwikkeling van regio’s. Dat bracht hem reeds tijdens zijn studie in contact met de Kamers van Koophandel, de regionale instantie bij uitstek op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid. Nog voor hij was afgestudeerd trad hij in dienst van de KvK te Den Haag. Twee jaar later verruilde hij de KvK te Den Haag voor die in Arnhem.

Van onderzoek tot advies

Dick van der Meer leidde onderzoeken onder bedrijven, naar hun ruimtegebruik, bereikbaarheid en werkgelegenheid, hij verzorgde de analyse en kwam met adviezen voor streekplannen en het ruimtelijk economisch beleid van overheden. Op basis van zijn ervaring met grootschalige gegevensverwerking vernieuwde hij de opzet van de bekende jaarlijkse Erbo-enquête van de Kamers van Koophandel.

Pionier

Op drie terreinen ontwikkelde Dick van der Meer bij de KvK te Arnhem bijzondere initiatieven. De toenemende mogelijkheden van de automatisering werden door hem volop benut voor de verwerking en raadpleging van de vele gegevens die de KvK beheert. Arnhemse toepassingen vonden spoedig elders ingang. Startende ondernemers vonden bij zijn KvK vanaf het eerste uur de informatie en voorzieningen die ze nodig hadden. De opvang en voorlichting aan startende ondernemers is nu bij alle KvK’s een vast onderdeel van het dienstenpakket. Tenslotte gaf Dick van der Meer als medeauteur van het rapport “Meerwaarde voor Midden-Gelderland” reeds in 1986 een belangrijke aanzet voor de intensieve samenwerking tussen de regio’s Arnhem en Nijmegen. Inmiddels werken in het Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen vrijwel alle partijen in de regio samen.

Manager en bestuurder

In 1992 werd Dick van der Meer benoemd tot algemeen secretaris van de KvK te Arnhem. Hij leidde de fusie tussen de Kamers Arnhem en Nijmegen en werd de eerste algemeen directeur van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. Zijn motto bij de fusie was: één kamer, voor vier regio’s”. De krachten werden gebundeld, maar de kamer werd ook dichter bij de ondernemer gebracht met kantoren en diensten in zowel de regio’s Arnhem en Nijmegen, als in de Achterhoek en Ede-Veendendaal.

Metamorfose

Nadat twee jaar na de fusie met hulp van een interim-manager een nieuwe marktgerichte organisatiestructuur was ingevoerd en een nieuw hoofdkantoor in gebruik genomen besloot Dick van der Meer in 1999 zijn KvK-loopbaan te beëindigen. De doorgevoerde veranderingen hadden veel energie gevergd en er ontstond behoefte aan een nieuwe uitdaging. De indrukwekkende toppen én dalen van de Himalaya vormden het decor van een bezinning en de inspiratiebron voor een nieuwe levensfase.

Procesbegeleider

In 2000 vestigde Dick van der Meer zich als zelfstandig interim-manager en adviseur. Vanuit MeerWaarde Management en Advies vervult hij uiteenlopende opdrachten. Zijn rol is telkens om partijen op één lijn te brengen, met aandacht voor zowel de inhoud als de relatie. Hij was procesbegeleider bij de integratie van twee symfonieorkesten en bij andere fusies en samenwerkingsprojecten. Elders op deze site staan ook zijn ervaringen als verandermanager en voorbeelden van adviesopdrachten.

Maatschappelijk betrokken

Dick van der Meer heeft een brede bestuurlijke ervaring. Tijdens zijn loopbaan bij de kamers van koophandel zette hij zich nadrukkelijk in voor het collectieve belang van de kamers. Hij vervulde tal van functies in commissies en andere organen van de Vereniging Kamers van Koophandel en de toenmalige NV Databank. In Gelderland zat hij in besturen van de VVV, Arnhem Promotion, de Euregio Rijn-Waal en de NV GOM. Maar ook in andere maatschappelijke sectoren is of was hij actief, zoals in de gezinszorg en bejaardenhulp, een orthopedagogisch instituut met een ZMOK-school, de jaarlijkse Drijberprijs voor het vrijwilligerswerk in Arnhem, de Rabobank en enkele steunfondsen.

Muziek als contrapunt

Dick van der Meer is een liefhebber en beoefenaar van muziek. In 1967 leerde hij op het seminarie orgelspelen. Sindsdien is hij als organist verbonden aan kerken en koren in onder meer Amsterdam, zijn geboortedorp Leimuiden en thans in zijn woonplaats Oosterbeek. Naast het imposante instrument kerkorgel heeft het fascinerende symfonieorkest een bijzondere plaats in het leven van Dick van der Meer. In 1995 trad hij toe tot het bestuur van Het Gelders Orkest en hij was zowel in het seizoen 2001-2002 als in het seizoen 2007-2008 tijdelijk directeur van het orkest. Van 2002 tot 2007 was hij voorzitter van de Vereniging Vrienden van Het Gelders Orkest en hij stond in 2006 aan de wieg van de oprichting van de Stichting Mecenaat Gelders Orkest.

Reizen is ontmoeten

Dick van der Meer ontmoette in zijn leven en tijdens reizen vele culturen. Als voorzitter van Junior Kamer Nederland hanteerde hij in 1989 het motto “Verleg je grenzen”. Dat bleek zeer toepasselijk in het jaar waarin de val van de Berlijnse muur het wereldnieuws bepaalde en internationale relaties een nieuwe impuls kregen. Dankzij Junior Kamer verbleef Dick van der Meer onder meer in Japan en Australië. Familiebanden brachten hem in direct contact met het leven in Suriname, Indonesië, China en Amerika. Ook in landen in en om Europa, van IJsland tot Marokko, ontmoette Dick van der Meer andere beschavingen, zag hij de invloed van “vooruitgang” en wat als gevolg daarvan verdwijnt. Bij ontmoetingen van culturen streeft Dick van der Meer naar “mutual understanding”, naar wederzijds begrip en respect. “Je pikt ook dingen op die je verder met je mee draagt. Zoals de inzichten uit gesprekken met boeddhistische monniken in Nepal, over de vereniging van oosterse en westerse denkbeelden, over de eenheid van activiteit en rust, van dynamiek en harmonie.”