Fusie sociaal-culturele instellingen

Procesbegeleider bij fusie van drie welzijnsinstellingen: van oriëntatie op structurele samenwerking, inventarisatie doelen en contra-indicaties, opstellen intentieverklaring tot Kadernota met fusievoorstel, voorbereiding fusiebesluit en vormgeving inrichting.