Vorming sectorinstituut amateurkunst: Kunstfactor

Begeleiding fusieproces vijf landelijke ondersteuningsinstellingen voor muziek, beeldende kunsten, theater, schrijven en dans vanuit bestaande samenwerking in Platform Amateurkunst tot door OCW en Raad voor Cultuur gewenst sectorinstituut voor de ontwikkeling en promotie van de amateurkunst. Oriëntatiefase met Kadernota en Fusievoorstel. Ontwerpfase gericht op implementatie fusie. De Stichting Kunstfactor is geraliseerd per 1 januari 2007. Oordeel Raad voor Cultuur (Inmiddels is Kunstfactor opgegaan in het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.)