Samenwerking in Airborne Regio

In opdracht van de vier Airborne-gemeenten advies uitgebracht over intensivering samenwerking rond de herdenking van en herinnering aan de Slag om Arnhem. Voorstel voor verbreding missie naar Bedenken, Beseffen en Beleven en voor vernieuwing structuur samenwerking alle Airborne-Partners.

 

 

Foto: ondertekening Intentieverklaring samenwerking Airbornegemeenten Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe, alsmede Provincie Gelderland en vfonds, op 17 september 2016