Oase Oosterbeek

Oase Oosterbeek is een inloop- en ontmoetingscentrum waar iedereen terecht kan die op zoek is naar een plek om tot zichzelf te komen. De doelgroep is in het bijzonder de kwetsbare mens die moeilijk aansluiting vindt of houdt bij maatschappij en samenleving. Er is een laagdrempelige inloop op vaste dagdelen in de week waarvan iedereen gebruik kan maken en er zijn individuele gesprekken met een professional mogelijk. Daarnaast is organiseert Oase Oosterbeek bijeenkomsten en lezingen over actuele levensbeschouwelijke vragen en maatschappelijke thema’s. – Secretaris en wnd. penningmeester