Missie geslaagd

Missie geslaagd

Bij de Herdenking van de Slag om Arnhem in september 2018 prijkten drie woorden op billboards en posters in de hele Airborne Regio: Herdenken, Beseffen en Beleven. De sleutelwoorden uit de missie die ik in 2016 in mijn advies voor een sterker samenwerkingsverband in de Airborne Regio had geformuleerd. Langs die lijnen gaat de nieuwe Stichting Airborne Region het brede palet aan activiteiten van alle partijen, die samen het programma rondom de jaarlijkse herdenkingen vorm en inhoud geven, rangschikken en waar nodig afstemmen.