Met handen en voeten

Met handen en voeten

Veertig jaar geleden ging een droom in vervulling die tot op de dag van vandaag voortduurt: ik mocht orgel leren spelen. Sindsdien heb ik menigmaal de zang van koren en kerkgangers begeleid, op een instrument dat levenslang zal blijven boeien.

 

Naast het instrument zijn het mensen die mij inspireerden. Van hen noem ik: de heer Maarschalk, de eerste organist die ik als kind en misdienaar beluisterde en wiens gevoelige spel mij al vroeg boeide; Ruud Kuijpers, muziekleraar en dirigent op klein-seminarie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, die mij aan zijn team organisten toevoegde; Jan Postmadie mij vanaf 13 april 1967 orgel leerde spelen op het Pels & Van Leeuwen orgel van Leeuwenhorst; Albert de klerk, adviseur bij de restauratie van het Ypma-Adema orgel van mijn toenmalige parochiekerk St-Jan de Doperkerk te Leimuiden; Frits Heil, mijn orgelleraar en organist van de Bankraskerk in Amstelveen, wiens drie koren ik tijdens een unieke kerstviering mocht begeleiden op het Vater-Müller orgel van de Oude Kerk in Amsterdam; de magistrale Marie Claire Alain, die ik in 1968 het nieuwe Flentrop-orgel van de Doelen op kousenvoeten zag en hoorde bespelen; Louis van Dijk, die op het orgel van Loenen aan de Vecht Bach en Beatles wist te verbinden; en pastoor Antoon Wissing dankzij wie ik nu vijfentwintig jaar verbonden ben aan de Bernulphuskerk in Oosterbeek.