Voorzitter/procesbegeleider kernteam rayon TPG/PTT Post

Doelstelling: het realiseren van een voor het management werkbare relatie met de medezeggenschap in het rayon. Plan van Aanpak opgesteld.