Quick Scan en plan herstructurering regio-VVV

Analyse organisatie, exploitatie, gevoerd beleid en toekomstperspectief, gevolgd door plan met maatregelen voor kostendekkende exploitatie en herstel vermogenspositie.