Procesbegeleider Herijking Kamer van Koophandel

Onderwerpen: trends, organisatiestructuur, invoering integrale frontoffice. Discussiebijeenkomsten geleid, voorstellen directie getoetst en keuzes en prioriteiten medewerkers bepaald.