Overdracht welzijnsproject

Voorbereiden en begeleiden van de overgang van een onder verantwoordelijkheid van de gemeente Tiel uitgevoerd welzijnsproject naar een welzijnsinstelling; advies over randvoorwaarden en opstellen overeenkomsten voor overdracht verantwoordelijkheden en middelen.