Interim-directeur brede welzijnsinstelling

Leiding gegeven aan brede welzijnsinstelling (maatschappelijk werk, opbouwwerk, steunpunt vrijwilligers, mantelzorg, welzijn ouderen, buro nieuwkomers, sociaal raadslieden en jongerenwerk) ter continuering in gang gezette organisatieontwikkeling en cultuurverandering tijdens vacature directie.