Haalbaarheidsonderzoek en businessplan kennisintensief ondernemerscentrum

In opdracht van drie grote Hbo-instellingen met als participanten TNO en publieke en private partners. Potentiële participanten geïnterviewd, discussiebijeenkomsten voorbereid en geleid en businessplan opgesteld.