Evaluatie Project Logistiek Stimulerings Kader

In opdracht van provincie. Onderwerpen: samenstelling toetsingscommissie, rol adviseurs, intakeprocedure, begeleiding deelnemende consortia. Aanbevelingen geformuleerd voor vervolgproject.