Directeur ad interim Prinses Beatrix Fonds

Zorg gedragen voor continuïteit bij dit gezondheidsfonds voor spierziekten en bewegingsstoornissen. Bezinning op werkveld en positionering, professionalisering vrijwilligersorganisatie, aanpak fondsenwerving en relaties samenwerkingspartners. Begeleiding werving nieuwe directeur.