Directeur ad interim Lucent Danstheater | Dr Anton Philipszaal

Continuïteit exploitatie en programmering grootste Haagse podia voor dans en muziek, beleidsplan en subsidieaanvragen voor 2013-2016, herziening bestuurlijke structuur en relatie met Residentie Orkest en Nederlands Dans Theater en begeleiding werving nieuwe directeur. Herziening programma van eisen en actualisatie exploitatieopzet nieuw theatercomplex (Spuiforum).