Advisering strategie jeugdtheatergezelschap

Ondersteuning directie en bestuur bij de strategie en de voorbereiding van subsidieaanvragen voor de volgende meerjarige kunstenplanperiode. Uitgemond in een samengaan met toneelgezelschap in dezelfde stad.